PhDr. Anna Pecháčková

Anna Pechackova

Psychologička, lektorka, kouč

Poskytujem psychologické služby: psychoterapia, psychologická konzultácia, poradenstvo – osobnostné, partnerské, rodinné. Manželská poradňa.

Programy: ako sa zbaviť stresu a ako sa zbaviť syndrómu vyhorenia.
Tréningy: rozvoj osobnosti, osobnostné, komunikačné, manažérske zručnosti.

h

Licencia

Slovenská komora psychológov:
Oprávnenie vykonávať privátnu psychologickú činnosť 1996. Oprávnenie vykonávať privátnu psychoterapeutickú činnosť 1997.
Európska asociácia psychoterapie: Európsky certifikát o psychoterapii 1999.
SKIZPALT – Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, psychológov, asistentov, laborantov a technikov:
Poradenská psychológia a plnenie úloh verejného zdravotníctva na úseku ochrany zdravia.
Certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia.
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť:  Výkon certifikovanej pracovnej činnosti v psychoterapii.

Odborná prax

Poradenská, psychologická a psychodiagnostická prax od roku 1983. Pracoviská: Okresná manželská a predmanželská poradňa, Centrum poradenských služieb pre jednotlivca, pár a rodinu. Od 2005  Privátne psychologické, poradenské a vzdelávacie centrum. Riešenie závažných krízových situácií. Psychologická diagnostika pre jednotlivých členov rodiny, deti, aj v oblasti osvojenia a náhradnej rodinnej starostlivosti. Klienti s osobnostnými, partnerskými, vzťahovými, rodinnými problémami. Rozvodové a porozvodové poradenstvo. Individuálna, párová a rodinná psychoterapia.
Lektorská prax a vedenie výcvikových skupín:
– v oblasti psychoterapie: “Komunitný výcvik v hlbinne orientovanej psychoterapii” 1992 – 1995
– v oblasti muzikoterapie: “Výcvik v muzikoterapii” 1995 – 1996
– v oblasti tréningov soft skills: asertivita, komunikácia, motivácia, hodnotenie pracovníkov, tím a tímová spolupráca, time manžment, konflikt, stres a pod. od 1992 doteraz.

Diplomy a certifikáty

Vyberte si z ponuky našich služieb