Etický kódex psychológa a psychologická pomoc

Etický kódex psychológa a psychologická pomoc

Etický kódex psychológa Pozývam vás na stretnutie so mnou. Prečo by ste ma mali navštíviť? Využite moje dlhoročné profesionálne skúsenosti, ktoré som nadobudla počas rokov praxe od roku 1983 nielen v Okresnej manželskej a predmanželskej poradni, v Centre...