Stres a jeho vplyv na zdravie

Stres a jeho vplyv na zdravie

Stres zapríčiňuje 95% všetkých zdravotných problémov. Ľahko si môžete spočítať, aký vážny dosah má na vaše zdravie. Je príčinou chorobných zmien, psychických porúch. Aktívne sa podieľa na vzniku všetkých zdravotných ťažkostí v oblasti psychického aj fyzického zdravia....