Ako sa zbaviť stresu

Stres
ako sa zbaviť stresu | ako zvládať stres | stres | stres príznaky | stresor | stresové situácie | stresy
Stres prakticky funguje ako podvedomá reakcia na situácie, ktoré vás ohrozujú. Túto reakciu sprevádza fyzické a psychické vypätie ako napríklad červenanie, potenie, búšenie srdca, úzkosť panika či katastrofické myšlienky. Stresová situácia spôsobuje rýchlu stratu energie, ale aj stav ochromenia, či celkovo vás môže paralyzovať. Ak sa ho chcete zbaviť, je dôležité odstrániť “spúšťače stresu” z […]

Stresory a ich vplyv na fyzické a psychické zdravie

Na začiatku vás nemusia ohrozovať v takej miere, že by ste považovali za dôležité čokoľvek riešiť. Dokonca môžete mať pocit, že všetko zvládate. Riziko stresových situácii však spočíva v tom, že na úrovni psychickej i fyziologickej nemusí dochádzať k celkovému odbúraniu a vymiznutiu stresu. Mnohí si dokonca tento neustály stres v tele vôbec neuvedomujú, ale napriek tomu je organizmus pod stálym tlakom. Má obmedzené možnosti pre udržiavanie fyzického a psychického zdravia. V priebehu času sa situácia postupne stále zhoršuje a tým, že taktiež klesá tolerancia voči frustrácii, už aj samotní klienti pozorujú, že niečo nie je v poriadku. V organizme sa však už rozbehla stresová reakcia na plné obrátky, vznikol patologický stres, ktorý je nebezpečný, ohrozuje psychické zdravie, môže byť  sprevádzaný úzkostnou poruchou, problémami so spánkom, stratou emocionálnej sebakontroly a sebaovládania a ďalšími prejavmi.

Pri strese sa automaticky aktivuje nervový systém a hormóny, ktoré bleskovo zaplavia celý organizmus. Bilióny buniek celého tela sú v stave pohotovosti a ochrany pred nebezpečenstvom. Na psychologickej úrovni v takejto situácii vždy budete reagovať podľa programu, ktorý už máte v sebe vytvorený. Tento program vznikol na základe vašich predchádzajúcich životných skúseností. Jednoducho povedané, stále dookola opakujete staré naučené vzorce správania. Tieto sú zaznamenané v amygdale, v limbickom systéme, ale aj vo všetkých bunkách tela na bunkových membránach.

Čo sa naučím na víkendovom terapeutickom programe?

Mechanizmus, ktorý deaktivuje stres tým, že vypína aktivitu osi HPA – mechanizmus Ú-U. Vymaže vaše podvedomé programy, ktoré sú nefunkčné a škodlivo vplývajú na psychiku a zdravotný stav. Jeho elimináciou dochádza k uvedeniu imunitného systému do činnosti, ktorý môže pracovať na liečení tela, nastoliť rovnováhu a harmóniu. Jednoducho urobí iba to, čo je jeho primárnou funkciou. Imunitný systém obnoví stav zdravia.

Prihláste sa do tohto špeciálneho programu, ktorý sa koná skupinovo počas víkendu. Termín konania bude vypísaný pri nahlásení minimálne 5 a viac účastníkov. Prihlášky formou kontaktného formulára môžete zasielať, budeme ich postupne evidovať, ďakujeme.

Hans Selye, priekopník učenia o strese, keď daroval ľudstvu toto nové slovo určite netušil, že bude tak často používané a skloňované v tých najrôznejších oblastiach ľudského života. Je takou samozrejmosťou, že sme ho začali akosi podceňovať a bagatelizovať. Možno práve preto, že sme sa vždy učili ako ho zvládať a prekonávať. Zmeny pri zvládaní a úsilí (čo je paradoxne tiež stresovou reakciou) prichádzajú len veľmi pomaly, iba na krátky čas. Veľa ľudí konštatuje, že ich život sa pohybuje ako na kyvadle, raz sú hore, o chvíľu zase dole a striedanie týchto cyklov je akoby zákonité. Odpoveďou na tieto otázky sú výskumy z bunkovej biológie, ktoré naznačujú, že voči postupom „zvládnuť ho“, „bojovať s ním“ je naozaj veľmi odolný. Pri jeho aktivizácii hormóny nadobličiek primárne utlmia činnosť imunitného systému, najmä preto, aby sa čo najviac zachovali zásoby energie. Následkom čoho je narušenie schopnosti organizmu bojovať s ochorením, ale aj obmedzenie rozumovej a vôľovej činnosti. Blokuje schopnosť jasného uvažovania.

Pomôžeme vám ak prežívate úzkosť, paniku, akútnu psychickú krízu spôsobenú traumatickou udalosťou, násilím, psychickým vyčerpaním a pod. Cítite úzkosť, trému, rôzne fóbie (z vystupovania pred verejnosťou, z voľných priestranstiev, cestovania, z uzavretých priestorov a pod.). Trápi vás nízka sebadôvera a komplexy menejcennosti, mentálna anorexia. Máte psychosomatické ťažkosti, problémy s nespavosťou a pod.