Manželská poradňa

Manželská poradňa
manželská kríza | manželská poradňa | manželstvo | párová terapia | problémy vo vzťahu | psychologické poradenstvo
Včas navštívená manželská poradňa je základom vášho úspechu. Je dôležité, aby manželia riešili problémy vo vzťahu ešte skôr, ako nastane manželská kríza. Už pri narušení vzájomného porozumenia a neschopnosti komunikovať o zásadných otázkach má význam vyhľadať pomoc. Manželská kríza a citový chlad sú signály, že ste nechali zájsť hádky, nepriateľstvo a ticho príliš ďaleko.

Manželská poradňa a problémy vo vzťahu

Manželská poradňa je určená partnerom a manželom, ktorí si uvedomujú, že vzťah tvorí pár, a preto aj pri riešení problémov sú obaja partneri rovnako potrební a dôležití. V živote každej dvojice môžu nastať situácie, kedy si zrazu neviete dať rady. To, čo sa deje, “vám prerástlo cez hlavu” a emócie sa celkom vymkli kontrole.

Často sa stáva, že jeden (alebo obaja) partneri sa obracajú na rodinu alebo priateľov. Snažia sa získať oporu a podporu “upratať si to v hlave”.  Tu je skryté jedno riziko. Takýto postup smeruje k vzniku spojenectva, t. j. “nadŕžanie si medzi blízkymi”.  Objektívne a nezaujaté stanovisko, ktoré je pre manželov v danej chvíli najviac prospešné tu často chýba. Naviac sa do konfliktu vťahuje tzv. širšia rodina. A po “udobrení sa páru” nedochádza automaticky k zmene postojov aj zo strany rodín.

Preto je ideálom, ak požiadate o návštevu psychológa včas, hneď ako sa objavia prvé ťažkosti. Partnerom a manželom je na neutrálnej pôde poskytnutý priestor rovnakej podpory a otvorenosti.

Manželstvo a manželská kríza

Ako zachrániť manželstvo? Stala sa manželská kríza súčasťou vášho spolužitia? Čo sa stalo samozrejmosťou? Prestali ste si jeden druhého všímať?  Prestali ste sa spolu zhovárať? Prestali ste jeden druhého oceňovať? Už neprejavujete ochotu, záujem, pozornosti? Už nemáte na sex ani pomyslenie? Do centra vášho vnímania sa dostali veci, ktoré u partnera neviete vystáť?  Všetko toto a mnoho ďalších významných udalostí sa v živote páru môže stať. Manželia sa tak ocitnú v slepej uličke, nadobudnú dojem, že vzťah je nefunkčný a manželstvo už nie je možné ďalej udržiavať. Prečo?

Častým dôvodom je skutočnosť, že manželia akoby pozabudli na dôležitosť toho, že o vzťah je potrebné sa starať každý deň. Áno, dokonca “pestovať si ho”. A to je neustály, nikdy nekončiaci, celoživotný proces. Láska, dôvera, otvorenosť, komunikácia, záujem, ochota vzájomne si porozumieť sú predpoklady pre obnovenie zdravého vzťahu. Pod nánosom stereotypov a zlozvykov, ktoré sa nahromadili v priebehu rokov spolužitia, mohli všetky tieto dôležité atribúty vášho vzťahu “zapadnúť prachom” a dostať sa na “vedľajšiu koľaj”. A príde nevera, čo je častý únik od riešenia problémov v partnerskom vzťahu.

Párová terapia

Párová terapia umožňuje, aby si partneri, manželia spoločne uvedomili základné stavebné kamene, na ktorých bol ich vzťah postavený. Spoločne pracujeme na citovom “vyčistení”. Posilňuje sa schopnosť partnerov, manželov, pozrieť sa na problém z iného uhla. Potom je možné, aby partneri dokázali pristúpiť k novým riešeniam. Párovou terapiou získajú motiváciu pre vytvorenie zmeny. Dôležitým krokom je dosiahnuť zmier, hľadať cestu jeden k druhému, zblížiť sa, obnoviť bezporuchovú komunikáciu.

Párová terapia je vhodná aj pre manželov, ktorí  už nemajú záujem riešiť problémy v partnerskom vzťahu. V takom prípade je cieľom terapie nájsť alternatívne spôsoby riešenia situácie, ktoré smerujú k pokojnému rozchodu. Táto otázka je kľúčová nielen pre partnerov, ale aj pre ich deti. Celá rodina môže byť pri takomto postupe uchránená od citových zranení. Nie je nutné prežívať intenzívne traumy, mnohým je možné primeranými krokmi a opatreniami predísť. Túto skutočnosť si treba pripomínať najmä vo vzťahu k deťom. Tie treba chrániť najviac, nakoľko sú vždy najviac zraniteľné a všetko sa ich veľmi intenzívne dotýka, aj keď sa to tak z pohľadu zvonka nemusí javiť.

S partnermi a manželmi  pracujeme na základe vzájomnej dohody v rámci terapie spoločne, ale aj individuálne alebo využívame aj kombináciu týchto dvoch foriem spolupráce. To závisí od ochoty páru pracovať páru na svojom vzťahu a od ich konkrétnych potrieb.