Predmanželská zmluva a partnerská dohoda

Predmanželská zmluva a partnerská dohoda
dohoda | ochrana majetku | partnerská dohoda | predmanželská zmluva | prosperujúce manželstvo
Predmanželská zmluva a partnerská dohoda sú primárne orientované na vytvorenie spoločného plánu na ďalšie roky života so spoločnou víziou. Ochrana majetku nadobudnutého pred uzavretím manželstva a zámer založiť prosperujúce manželstvo znamená spoločne ciele formulovať a vymedziť, čo má mimoriadny význam z hľadiska zabezpečenia stability vzťahu.

Predmanželská zmluva a partnerská dohoda

Skúsenosti z praxe poukazujú na to, že až pri tom ako sa tvoria podklady pre dohodu, si pár začne jasne uvedomovať, aké majú očakávania a predstavy, s ktorými  vstupujú do vzťahu. Táto situácia od partnerov vyžaduje otvorene sa rozprávať o rôznych veciach a témach, potrebuje prebrať množstvo dôležitých otázok. Zámer založiť prosperujúce manželstvo znamená vytvoriť plán spoločných cieľov a víziu spoločného života, čo sa nezaobíde bez spoločných diskusií vedených vecne a konštruktívne.

Mnoho párov najmä ak majú ešte nasadené “ružové okuliare” pristupuje k riešeniu týchto tém až “za pochodu” v behu života a v dôsledku toho, že sa objavuje nespokojnosť, nepochopenie alebo sklamanie. Pretože život sa neuberá smerom, ktorý si každý z partnerov vysníval. Možno práve preto, že si mnohí myslia, že “to príde samo”. Partnerská dohoda poskytuje párom priestor pre vytvorenie si “spoločnej vízie života”. Ochrana majetku tvorí tiež dôležitú súčasť toho, ako si usporiadať majetkové pomery a vzťahy ešte pred vstupom do manželstva.

Aktualizácia partnerskej dohody

Predmanželská zmluva a partnerská dohoda tak ako všetko podlieha zmenám, preto si vyžadujú v priebehu času „aktualizáciu“. Je vhodné ju prehodnotiť a prispôsobiť novým podmienkam, situáciám a okolnostiam, v ktorých sa partneri aktuálne nachádzajú. Partneri sa tak priebežne spolu rozprávajú o tom, čo potrebujú, po čom túžia, čo treba zmeniť alebo vylepšiť. Učia sa prirodzene žiť každý deň tým, čo chcú, aj s víziou toho kam smerujú. Prináša im to spokojnosť, odstraňuje stereotypy vznikajúce po určitej dobe. Zvyšuje pocity naplnenia, radosti a spokojnosti.

Dohody pre partnerov zohľadňujú aj finančné otázky a veľakrát peniazmi neoceniteľný prínos jedného z páru, ktorý sa podieľa na budovaní a udržiavaní majetku tým, že ten druhý je napr. odbremenený od starostí o domácnosť, výchovu detí apod.  Život je neustála zmena, a v partnerskom vzťahu je po určitom čase dôležité bilancovať, opätovne sa pozrieť, kde sa partneri spolu dostali, čo sa zmenilo, a kam chcú spolu kráčať ďalej. Je podstatné, aby ich cesta – vízia života bola spoločná, radostná a naplňujúca. Tým je možné predísť nude, zlozvykom, či k vzájomnému sa oddeľovaniu a rozdeľovaniu.