Etický kódex psychológa Pozývam vás na stretnutie so mnou. Prečo by ste ma mali navštíviť? Využite moje dlhoročné profesionálne skúsenosti, ktoré som nadobudla počas rokov praxe od roku 1983 nielen v Okresnej manželskej a predmanželskej poradni, v Centre...